Výbor

Výkonný výbor

starostka

Nejedlá Viera (SDH Teplice)

náměstek starostky

Feller Jaroslav ( SDH Hostomice)

členové :

Veřtat Zdeněk (SDH Dubí)

Triebe Milada (SDH Duchcov)

vedoucí odborných rad

odborná rada mládeže  : Link Martin

odborná rada velitelů: Ing. Langer Adolf

odborná rada prevence: Koutský Petr

předseda OKRR : Jehlička Jaroslav

aktiv zasloužilých hasičů : Mgr. Krejčová Alena