Výbor

Výkonný výbor

starostka

Nejedlá Viera (SDH Teplice)

náměstkové starostky

Feller Jaroslav ( SDH Hostomice)
Klouček Jan (SDH Osek)

členové :

Triebe Milada (SDH Teplice)
Tvrzníková Helena (SDH Úpořiny)
Burda Tomáš (SDH Štrbice)

vedoucí odborných rad

odborná rada mládeže:             Trojková Kamila

odborná rada velitelů:              Ing. Langer Adolf

odborná rada prevence:           Koutský Petr

předseda OKRR :                       Dedecius Ladislav

aktiv zasloužilých hasičů :       Mgr. Krejčová Alena