Výbor

Výkonný výbor

starostka

Nejedlá Viera (SDH Teplice)

náměstkové starostky

Feller Jaroslav ( SDH Hostomice)
Klouček Jan (SDH Mikulov)

členové :

Triebe Milada (SDH Teplice)
Tvrzníková Helena (SDH Úpořiny)
Burda Tomáš (SDH Štrbice)

vedoucí odborných rad

odborná rada mládeže: Šaršoun Jan

odborná rada velitelů: Ing. Langer Adolf

odborná rada prevence: Koutský Petr

předseda OKRR : 

aktiv zasloužilých hasičů : Mgr. Krejčová Alena