Finanční vyúčtování dotace dle počtu mládeže v jednotlivých sborech za rok 2023 (s trv.bydlištěm Teplice)

SDH Modlany, SDH Hostomice, SDH Srbice, SDH Duchcov, SDH Košťany a Střelná

děkujeme za podporu Statutárního města Teplice

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

POODM 2024

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vydává Organizační zabezpečení pro 50. ročník soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže“ pro rok 2024.

Výtvarná, literární a digitálně-technologická (dále jen DT) soutěž POODM má dlouholetou tradici, s cílem zajistit větší osvětu mezi dětmi a mládeží v oblasti nejen požární ochrany a ochrany obyvatelstva před mimořádnými událostmi, ale Integrovaného záchranného systému (IZS) jako celku.

Soutěž je organizována pro školská i mimoškolská zařízení a je zapsána v Informativním seznamu soutěží a přehlídek MŠMT ČR pro školní rok 2023/2024.  Skládá se ze tří částí – literární, výtvarné a zpracování za pomoci digitální technologie a zároveň probíhá v několika věkových kategoriích.

Novinkou pro letošní ročník je v rámci literární části přidání kategorie CX, kde se jedná o komiksové provedení. Dále v části DT je přidána kategorie DT3 – počítačová modelace.

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Zpravodaj hasičkého sportu 4/2023

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ VV OSH TEPLICE

V sobotu 11. 11. se konalo v Košťanech vánoční setkání výkonného výboru OSH Teplice. Akce se zúčastnili i vedoucí a rozhodčí našeho okresu. Účast byla opravdu hojná a program bohatý.

Zahájení si vzala na starost okresní starostka, která všechny přítomné přivítala a seznámila s programem. Hned poté přítomní shlédli překvapení od našeho okresního fotografa Mirďase, který si pro nás připravil video ze soutěží roku 2023.

Po zhodnocení činnosti OSH Teplice za uplynulý rok ve formě zpráv jednotlivých odborných rad přišla na řadu asi ta nejpříjemnější a nejhezčí část večera. Vybraní jednotlivci byli oceněni medailí za příkladnou práci a medailí za zásluhy, členové ORM odbrželi nové softsheelové bundy a všichni pak malý vánoční balíček.

Hřebem večera pak bylo předání finančního daru našemu fotografovi Mirďasovi jako poděkování za úžasné fotografie, které pro nás celý rok na soutěžích fotí. A dále pak poděkování Ádovi Langrovi za dlouholetou a úspěšnou spolupráci s HZS Teplice. A aby paní starostce nebylo líto, že jen ona rozdává dárky, obdržela jako poděkování za její práci pro sbory poukázky na masáž a do termálního bazénu.

Po oficiální části následovala volná zábava. Celá akce se velmi vydařila, děkujeme obci Košťany za poskytnutí sálu a členům SDH Košťany a Střelná za pomoc s přípravami.

Blíží se sice konce roku, sezóna skončila, ale my v OSH už pilně pracujeme v přípravách na další rok.

Foto by Mirdas:
https://www.rajce.idnes.cz/oshteplice/album/vanocni-setkani-vv-osh-teplice-11-10-2023-kostany

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

KRAJSKÉ KOLO ZHVB

V sobotu 21. 10. proběhlo krajské kolo ZHVB v Radešíně. Za náš okres se představila v kategorii mladších družstva z Oseka a z Duchcova a v kategorii starších družstva z Duchcova a z Modlan.

Družstvo mladších z Oseka si vybojovalo účast na MČR v ZHVB!!! Skvělý výsledek. Další umístění přikládáme v celkových výsledcích. Všem družstvům gratulace a poděkování za parádní reprezentaci našeho okresu.

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

10. ročník STIMAX cup

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

HRAČKY POMÁHAJÍ ANEB PŘÍBĚH HRAČEK

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

POZVÁNKA MEMORIÁL KATKY ZEMANOVÉ 22.10.

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

POZVÁNKA MODLANSKÁ VAŘEČKA 21.10.

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

POZVÁNKA BRANNÝ ZÁVOD UNČÍN 14.10.

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

HASIČATA V AKCI + MEMORIÁL V. ŠEDÉHO 7. 10. DUCHCOV

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

POZVÁNKA O POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA TEPLICE 23.9. HÁJ U DUCHCOVA

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

POZVÁNKA TONDŮV SOPTÍK 23.9. OSEK

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

POZVÁNKA O POHÁR STAROSTKY OSH TEPLICE 16.9.

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

POZVÁNKA NA SOUTĚŽE HOSTOMICE 9.9.2023

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

POZVÁNKA SOUTĚŽ ŠTRBICE 17.9.

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Zrušení „Zdravotních průkazů“ na letních táborech

Dne 16.6.2023 vyšla ve Sbírce zákonů novela Zákona o ochraně veřejného zdraví.

Tato novela ruší od 1.7.2023 tzv. „Zdravotní průkazy“, které byly povinné pro potravinářské provozy.

Tato povinnost se vztahovala i na pořadatele letních táborů, od 1.7.2023 je tedy tato povinnost zrušena.

Celé znění zákona můžete nalézt např. zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258/ (Aktuální znění).

Zde znění od 1.7.2023: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258/zneni-20230701

V případě zotavovacích akcí (letních táborů) se změny týkají zejména §11, odst. 1, písm. b) a §19, odst. 2.

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

POZVÁNKY NA SOUTĚŽE 1.7. – Slavětín + Háj

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

KRAJSKÉ KOLO MEZIBOŘÍ – VÝSLEDKY

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

POZVÁNKA POHÁDKOVÝ HASIČ BÍLINA

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář