Zápis VV KSH ČMS

Zápis z výkonného výboru KSH ČMS Ústeckého kraje a krajské odborné rady mládeže, konané dne 25. 1. 2014 v Lounech

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny

 

Jednání zahájil p. Jiří Henc, starosta KSH ČMS Ústeckého kraje.

Seznámil přítomné s programem jednání.

Přivítal Dr. Jiřího Baryla z Profitu ABS, který seznámil přítomné s akcí SD –PROFIT, akce dobrovolných hasičů – nejmodernější hasicí sprej založený na technologii PYROCOOL. Nákupní cena 190,- Kč, doporučená prodejní cena 250 – 260,- Kč.

 

Starosta KSH ČMS Jiří Henc navrhl odvolání p. Jaroslava Fellera z funkce vedoucího krajské odborné rady mládeže a do této funkce byla navržena Mgr. Martina Crháková. Návrh byl schválen.  Jaroslav Feller zůstává členem KORM.

 

Paní Marta Doubravová seznámila přítomné se zprávou o hospodaření za rok 2013.

Pan Jaroslav Říha informoval o provedení fyzické inventarizace k 31. 12. 2013.

Pan Jiří Henc požádal starosty OSH ČMS o zajištění seznamů velikostí zásahových obleků pro JSDHO v našem kraji – dary Ústeckého kraje.

 

Informoval o možnosti čerpání dotace Ústeckého kraje na rekonstrukce hasičských zbrojnic až do výše 250 000,- Kč,

 

Vyzval starosty k předkládání návrhů na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2013.

Návrhy je možné zasílat do 28. února 2014 na odbor kanceláře hejtmana KÚ ÚK – zasílat včetně příloh doporučeně poštou. Na obálku připsat: Neotvírat – Návrh na Cenu hejtmana Ústeckého kraje.

 

Změna termínu soutěže „ O pohár TOHATSU „ – 27. 9. 2014

Den záchranářů – jednání se za vedení KSH ČMS zúčastní p. Pavel Veselý

Hasičské slavnosti – jednání se bude zúčastňovat Ing. Jan Doubrava. Jednání je 16. 2. 2014

od 9:30 hodin v Litoměřicích.

 

Starosta Henc navrhl nové rozvržení kompetencí ve vedení KSH ČMS:

Jiří Henc – represe a finance

Herbert Barták – Aktiv Zasloužilých hasičů

Ing. Jan Doubrava – mládež

Pavel Veselý –prevence

 

ČEZ chce poděkovat hasičům za povodně – soutěž 30 družstev na Mělníku – 5. 2. 2014 proběhne jednání o soutěži

 

Šedesátkování :

4. 5. 2014 – Lhenice

8. 6. 2014 – Chomutov

14. 9. 2014 – Podbořany

27. 9. 2014 – Ústí nad Labem

Doporučeno protáhnout věk soutěžících do 20 let

 

Pan Herbert Barták vznesl dotaz, zda se dojede V. propagační jízda z Ústí nad Labem do Litoměřic. Starosta Henc rozhodnutí odložil na nejbližší jednání vedení s tím, že na poradu vedení se pozve p. Tomáš Mikšovský – starosta OSH ČMS Ústí nad Labem.

 

Na krajské kolo Plamene a Požárního sportu budou zpracovány společné propozice. KORV + KORM se sejde 14 dní před konáním akce.

 

Soutěž „ O pohár TOHATSU“ se koná:

27. 4. – Louny – Telce

11. 5. – Litoměřice – Bechyně

9.  8.  – Litoměřice – Lkáň

27. 9. – Ústí nad Labem

 

Informace z výkonného výboru ÚSH ČMS:

Nadace na podporu hasičského hnutí v ČR – p. Jiří Pátek požádal OSH ČMS o zaslání příspěvku,

 

Republikový reprezentační ples se koná v sobotu 1. března 2014 v Benešově u Prahy.

 

Nabídka vystoupení skupiny Čechomor pro dobrovolné hasiče – 15. 5., 22. 5., 5. 6.

 

Náměstek starosty SH ČMS p. Ing. Jaroslav Salivar apeloval na to, aby na krajských sdruženích byli lidé, kteří by se věnovali organizaci hasičského sportu.

 

Náměstek starosty SH ČMS prof.Ing. Václav Liška informoval o stavu příprav novelizace Stanov SH  ČMS. Upozornil na nutné úpravy v souvislosti se změnami v novém Občanském zákoníku.

 

Náměstek starosty SH ČMS p. Ing. Jan Karger informoval o návrhu Ústřední odborné rady pro vzdělávání, aby byl opět započat tříletý cyklus Hasičské univerzity a o změnách v odborné přípravě.

 

Pan Jiří Henc připomněl poradu velitelů 15. – 16. 2. 2014 v Přibyslavi. Bude zorganizován svoz účastníků,

 

Dne 1. června 2014 se koná na OSH ČMS v Ústí nad Labem školení rozhodčích.

 

Pan Ing. Jan Doubrava upozornil, že od 1. 1. 2013 již neplatí pojistka pro děti a mládež u HVP. Pojistka u Kooperativy platí pouze pro děti a mládež do 18 let, neplatí ani pro vedoucí kolektivu mladých hasičů,

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Ostatní. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.